JUURET


Juuret-näyttely tuo esille yhteyden ajassa - nykyisten, menneiden ja tulevien sukupolvien välille. Mistä olemme tulleet, missä olemme nyt.

Lapsuuden maiseman muistamme yleensä ponnistelematta. Tärkeät ihmiset, tuttu pihapiiri, rakennukset ja leikkipaikat kulkevat mukanamme. Kasvuympäristömme vaikuttaa arvoihimme ja valintoihimme sekä siihen, keitä olemme ja millaisina näemme itsemme.

Evakkoon ja pakolaisiksi joutuneet muistelevat haikeudella kotikontujaan. Muihin maihin matkustaneet siirtolaiset tuntevat ikävää kotiin, joka on enää muistoissa ja valokuvina. Koti, jonne ei ehkä enää ikinä voi palata.

Kohtaamme elämässämme suuria muutoksia, joihin joudumme sopeutumaan nopeasti. Myös kulttuuriympäristömme muuttuu. Me vaikutamme tulevaisuuteen ja siihen, minkälaista tulevien sukupolvien elämä on. Me olemme heidän menneisyytensä. Voimme kokea yhteenkuuluvuutta ja jatkuvuutta menneiden ja tulevien sukupolvien välillä.

Näyttelyn katsojien toivomme pysähtyvän teosten äärellä pohtimaan omia juuriaan ja kasvuaan.
Onko juurien säilyttäminen oleellista ihmisen hyvinvoinnin kannalta?

TULEVA NÄYTTELY